Vào năm 2020, LONGi Green Energy Technology tiếp tục củng cố vị thế là nhà sản xuất wafer đơn tinh thể lớn nhất trong ngành PV. Công ty con sản xuất mô-đun PV của nó, LONGi Solar cũng đã vượt qua các đối thủ ‘Solar Module Super League’ (SMSL) gần nhất của mình, bao gồm Jinko Solar, Trina Solar, JA SolarCanadian Solar trong việc đạt được tổng số lô hàng mô-đun PV là 24,53GW, thiết lập một kỷ lục về lô hàng trong ngành, đồng thời trở thành công ty dẫn đầu SMSL lần đầu tiên.

Công ty Longi đang có kế hoạch chuyển quy mô sản xuất và xuất xưởng của mình sang các cấp độ ngành mới vào năm 2021

Mở rộng công suất vào năm 2020:

Biểu đồ dưới đây cho thấy kế hoạch mở rộng của LONGi tính đến giữa năm ngoái trên các tấm wafer, cell và mô-đun, dự kiến ​​cho năm 2020 và 2021, dựa trên dữ liệu từ hồ sơ tài chính của LONGi và các thông báo mở rộng công suất.

Biểu đồ trên cho thấy công suất sản xuất tấm wafer của LONGi đạt 53GW vào cuối năm 2020, trong khi công suất năng lượng mặt trời được chốt ở mức 15GW và lắp ráp mô-đun sẽ đạt 24GW.

Các thanh màu xanh đậm đại diện cho mức công suất sản xuất dự báo được mong đợi vào cuối năm 2020 và các thanh màu nâu thể hiện mức công suất dự kiến ​​dựa trên các thông báo công khai của LONGi về các kế hoạch mở rộng sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2021.

Tuy nhiên, có nhiều thông báo mở rộng công suất do LONGi đưa ra vào nửa cuối năm 2020 đã thay đổi hoàn toàn cục diện, chủ yếu cho năm 2021 và hơn thế nữa.

Biểu đồ trên cho thấy công suất sản xuất tấm wafer của LONGi đạt 53GW vào cuối năm 2020, trong khi công suất solar cell được chốt ở mức 15GW và lắp ráp mô-đun sẽ đạt 24GW.

LONGi đã cung cấp một vài dòng văn bản trong báo cáo tài chính thường niên năm 2020 dài 301 trang của họ nêu rõ năng lực thực sự đã đạt được vào cuối năm nay.

Công ty hiện tuyên bố rằng công suất tấm lưng đã đạt 85GW, công suất cell đã tăng lên 30GW và công suất lắp ráp tấm pin ở mức 50GW.

Không có gì ngạc nhiên khi những con số này cao hơn đáng kể so với những dự đoán trong biểu đồ trên. Về mặt tổng thể, theo thông báo của LONGi trong báo cáo thường niên, các quyết định đã được đưa ra để đẩy nhanh kế hoạch mở rộng công suất nhiều nhất có thể vào năm 2020 và đẩy mạnh hơn nữa với các kế hoạch đặt ra cho năm 2021 và xa hơn khi nhu cầu thị trường sẽ vượt xa các kế hoạch mở rộng trước đó.

Mở rộng công suất vào năm 2021

Trong biểu đồ thứ hai bên dưới, chúng tôi đã cập nhật biểu đồ trước với số liệu công suất thực tế năm 2020 của LONGi cũng như cập nhật số liệu cho năm 2021 mà LONGi cũng đưa ra hướng dẫn trong báo cáo hàng năm mới nhất của mình.

Đến cuối năm 2021, LONGi có kế hoạch công suất wafer silicon đơn tinh thể đạt 105GW, trong khi công suất pin mặt trời được đặt mục tiêu đạt 38GW. Công suất lắp ráp mô-đun được đặt ở mức 65GW chưa từng có.

Các thanh màu xám đậm thể hiện công suất bảng tên thực tế của LONGi vào cuối năm 2020, theo các nhận xét được đưa ra trong báo cáo thường niên mới nhất của nó.

Các thanh màu nâu ở phía ngoài cùng bên phải của ba biểu đồ đại diện cho các mục tiêu năng lực sản xuất của LONGi cho năm 2021, theo báo cáo hàng năm mới nhất của nó.

Đến cuối năm 2021, LONGi có kế hoạch công suất wafer silicon đơn tinh thể đạt 105GW, trong khi công suất cell được đặt mục tiêu đạt 38GW. Công suất lắp ráp tấm pin được đặt ở mức 65GW chưa từng có, có ai nên nghĩ rằng vượt 50GW vào năm 2020.

Mục tiêu kinh doanh cho năm 2021

Dự kiến cho các kế hoạch mở rộng công suất mới vào năm 2021, LONGi định hướng tổng số lô hàng wafer vào năm 2021 là khoảng 80GW (bao gồm cả tự sử dụng), trong khi các lô hàng mô-đun PV dự kiến ​​là khoảng 40GW (bao gồm cả tự sử dụng).

Công ty cũng định hướng doanh thu (thu nhập từ hoạt động kinh doanh) vào năm 2021 vào khoảng 85 tỷ NDT (13 tỷ USD), so với mức doanh thu khoảng 8,4 tỷ USD vào năm 2020.

Như chúng tôi đã lưu ý, LONGi không cho ngành PV nhiều thời gian để nắm bắt những gì đã đạt được trên rất nhiều mặt trong năm 2020, chứ chưa nói đến việc thích ứng với các kế hoạch của mình trong năm 2021 và hơn thế nữa.

Trả lời