Inverter Hybrid

Inverter Solar hybrid (dùng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời Hybrid) là biến tần chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều có thể sử dụng được cho các thiết bị điện có trong nhà. Dòng điện sẽ được lưu trữ tại pin/acquy lưu trữ theo 2 dạng, lưu trữ điện một chiều hoặc lưu trữ điện xoay chiều, tùy theo sự lựa chọn của bạn. Các thiết bị điện sẽ lấy nguồn điện từ thiết bị lưu trữ và sử dụng chúng để hoạt động.

Ưu điểm

Inverter Solar hybrid – bạn chủ động trong lưu trữ nguồn điện và các thiết bị điện vẫn sẽ hoạt động bình thường ngay khi lưới điện ngừng hoạt động.

Nguyên lý hoạt động của hybrid solar inverter:

  • Inverter hybrid đảm nhận nhiệm vụ chuyển đổi điện DC từ hệ thống thành điện AC hay điện lưới và tiến hành sạc cho Ắc-quy.
  • Trong trường hợp lưới điện bị mất, Inverter Hybrid sẽ lấy nguồn điện lưu trữ trong Ắc-quy chuyển thành điện AC cho các thiết bị ưu tiên sử dụng.